Přednášky

Má-li být pes člověku dobrým společníkem, měl by se člověk od psa učit

Oblíbená témata našeho povídání:

  • komunikace
  • agrese
  • socializace
  • motivace
  • sebekontrola
  • hra
  • přivolání
  • dítě a pes

Cena: určena při zveřejnění